اقتصادبازرگانی سکه مالیات جرائم
جزییات مالیات بر سکه و جرایم آن اعلام شد ۰۵ آبا ۱۳۹۹

جزییات مالیات بر سکه و جرایم آن اعلام شد

  معاون سازمان امور مالیاتی، گفت: طبق آخرین مصوبات سامانه‌ای برای دریافت مالیات بر سکه راه‌اندازی کرده‌ایم و مالیات بر سکه در سال ۹۸ تا سقف ۱۸۵ قطعه سکه می‌شود که اگر این سکه‌ها را نفروخته باشند این مالیات ستانی به سال‌های آینده موکول خواهند شد اما اگر این سکه‌ها فروخته شده باشد باید مالیات […]